МЕНЮ
Количка

Устойчивост и развитие

В света на производството на билки и чай, устойчивостта не е просто модна дума – това е водещ принцип, който оформя всеки аспект на индустрията. Ние сме в крак с  тенденциите и възприемаме практики, които дават приоритет на грижата за околната среда, социалната отговорност и етичното снабдяване. Стараем се да опазим деликатния баланс на биоразнообразието и да почитаме вековните традиции на дивата природа.

В основата на устойчивото производство на билки и чай е биологичното земеделие.  Фермерите, с които работим, избягват синтетичните пестициди, хербициди и торове. Така те  свеждат до минимум своя екологичен отпечатък, като същевременно запазват здравето на почвата и биоразнообразието. Освен че насърчаваме нашите партньори да приемат екологични практики в отглеждането на продукцията си, всяка билка, която преминава през нашите ръце, е обект на щателни тестове за хербициди, пестициди и тежки метали. По този начин гарантираме качеството на продукта, който Вие получавате.

България е една от малкото страни със Закон за Лечебните растения, в който са поместени квоти, сезонни ограничения и техники за устойчиво събиране. Биопрограма следва стриктните правила за събиране на диворастящи билки, разписани в закона, които гарантират дългосрочната жизнеспособност на популациите от диви растения. Така ние предотвратяваме прекомерната експлоатация и защитаваме крехките екосистеми.

Справедливата търговия не е просто етикет – тя е ангажимент за социална справедливост и икономическо овластяване. За нас е важно да си партнираме с малки производители и работници, като гарантираме, че всички по веригата получават справедливо заплащане и работят при безопасни и хуманни условия. Справедливите търговски практики изваждат маргиналните общности от бедността и опазват живи гордостта и достойнството на онези, които събират даровете на природата.