МЕНЮ
Количка

Условия за ползване

Уважаеми посетители,

моля прочетете внимателно посочените на тази страница общи условия за ползване на сайта www.shop.bioprogramme.bg, тъй като те съдържат важна информация касаеща взаимоотношенията, правата и отговорностите между Вас като Посетител / Клиент и Биопрограма ЕАД като собственик на настоящия сайт. Ползването на услугите на този сайт под всяка тяхна форма означава, че Посетителят е съгласен и приема да спазва стриктно настоящите условия. Ако Вие не сте съгласни с тях, моля не ползвайте услугите на сайта www.shop.bioprogramme.bg

Правила на използване на сайта

Като собственик на сайта www.shop.bioprogramme.bg, Биопрограма ЕАД предоставя на Посетителя достъп до цялата налична информация за продукти и услуги, които предлага чрез него. Информираме Ви, че цялото съдържание на този сайт, вкл. текст, изображения и мултимедийно съдържание попада под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Посетителят има право да ползва информация от този сайт единствено за собствени цели и с нетърговска цел. Използването на материали от този сайт за други цели може да бъде осъществявано от Посетителя само с изричното писмено съгласие от страна на Собственика или законен негов представител.

Посетителят има право да разглежда съдържанието на сайта и да поръчва, заплаща и получава стоки предоставяни от Биопрограма ЕАД посредством този сайт. Посетителят има право да разглежда информация за предишно направени от него поръчки (при условие че е регистриран като потребител на сайта), както и да редактира всички предоставени от него лични данни. Всякакви промени по сайта и ползването му в противоречие с настоящите Условия за ползване от страна на Посетителя е забранено. Всякакви умишлени действия от страна на Посетителя, целящи възпрепятстване на нормалното функциониране на сайта са наказуеми.

Поръчка, доставка и заплащане на стоки

Собственикът предоставя наличните в този сайт продукти от територията и в съответствие с нормативните актове на Република България. Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка без предизвестие към клиента в случаите когато Посетителят е посочил некоректна/безсмислена или непълна информация за контакт, вкл. имена, точен адрес, телефон за връзка, възпрепятстваща навременната и безпроблемна доставка на съответната стока.

Въпреки че посочването на телефонен номер при регистриране на Посетителя или на анонимна поръчка не е задължително изискване, липсата на такъв дава право на Собственика да откаже изпълнението на поръчката без да уведомява Посетителя по какъвто и да било начин и без да носи отговорност за това.

Собственикът не носи отговорност при невъзможност за осъществяване на избора на стоки в резултат на причини свързани с настройките на уеб-браузъра на клиента (например забрана на изпълнение на скриптове, забрана на приемането на cookies и т.н.). В подобни случаи съдействие може да бъде отказано. При установени технически проблеми произлизащи от страна на shop.bioprogramme.bg, които възпрепятстват нормалния избор на продукти, Собственикът се задължава да предприеме необходимите мерки за отстраняването им в най-кратки срокове и да приеме поръчката за стока от страна на клиента по друг начин и за своя сметка.

Собственикът предоставя на Посетителя възможност за избор на начини за заплащане на стоките, но не носи отговорност пред Посетителя при възникнали проблеми при извършване на процедурата по плащането от техническо естество - било произлизащи от shop.bioprogramme.bg или от външни системи. В случай на подобни проблеми и невъзможност за отстраняването им в приемливи за двете страни срокове, Собственикът има правото да откаже осъществяването на плащането по избрания от посетителя начин и да предложи алтернативен метод за извършването му.

Собственикът поема задължението да подготви и опакова стоката във вид удобен и подходящ за транспортиране до Посетителя от страна на куриера, но не носи отговорност пред Посетителя в случаите при които стоката бива повредена по вина на куриера/трети лица в резултат на което Посетителят не може да разполага с тази стока във вида в който я е поръчал и в момента в който я е получил.

Собственикът не носи отговорност за забавяне на доставката до Посетителя по вина на куриера/трети лица.

Цени на стоки и издавани документи

Цените които Посетителят вижда на страниците на сайта съдържащи описание на продуктите, важат за един брой от съответния продукт и включват ДДС.

В цената на продуктите не са включени разходите за обработка на наложен платеж, както и разходите по транспортирането на продукта до Посетителя (ако такива разходи ще бъдат направени). Тези разходи са описани в Тарифата за куриерски услуги. В цената на продуктите не са включени каквито и да било такси/комисиони свързани с извършването на електронно разплащане посредством външни системи.

Цените на всеки един продукт могат да бъдат променяни от Собственика по всяко време и без предизвестие.

Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка за продукт в случай че обявената цена не съответства на актуалната такава по каквато и да било причина. В такива случаи Собственикът се задължава да уведоми Посетителя за несъответствието, но не дължи компенсация на Посетителя.

За всяка поръчка Собственикът издава необходимите документи удостоверяващи покупката (фактури, касови бележки, приемо-предавателни протоколи) съгласно изискванията на българското законодателство. Разходите свързани с евентуално коригиране на информация по тези документи са за сметка на страната, по чиято вина е допусната съответната грешка.

Отказ от поръчани стоки

Съгласно чл. 55 от ЗЗП, Посетителят има право да върне закупена стока без да посочва причина за това и без да дължи неустойки и обезщетения в срок от 7 работни дни след получаването на стоката. В такъв случай, и ако стоката е била заплатена предварително, Собственикът е длъжен да възстанови на Посетителя стойността на заплатената стока в срок от 30 календарни дни считано от момента в който Посетителят е заявил отказа си от стоката. Разходите за транспортиране на стоката до офиса на Биопрограма ЕАД и за възстановяване на платените суми (ако има такива) в този случай са за сметка на Посетителя.

Собственикът има право да откаже връщането на закупената стока, ако тя е върната от Посетителя без необходимите документи издадени при покупката (вкл. фактура/стокова разписка, касова бележка) или ако стоката е повредена или с нарушен външен вид.

Посетителят има право да откаже да приеме доставена стока във всеки от следните случаи без да дължи обезщетение:

  • ако има разлика в цената на стоката спрямо договорената в момента на подаване на поръчката;
  • ако в момента на доставката установи очевидни дефекти по стоката или нарушена опаковка и докаже това с протокол за увредена стока подписан от куриера;
  • ако доставената стока не съответства на поръчаната от него;

При всеки от гореизброените случаи и ако стоката е била платена предварително, Собственикът възстановява платените от Посетителя суми в срок от 30 календарни дни считано от момента на заявяване на отказа. Извън тези случаи, при доставена стока и отказ от получаването ѝ, Посетителят заплаща разходите по транспортирането на стоката до адреса на клиента и обратно до офиса на Собственика.

Информация за стоките

За всяка от стоките на този сайт е посочена информация за нейните характеристики и/или изображения/анимации/видео.

Биопрограма ЕАД прави всичко възможно да поддържа тази информация възможно най-актуална, но не се ангажира с отговорности относно нейната достоверност, пълнота и актуалност. Ето защо Собственикът се ангажира при поискване от страна на Посетителя да издири и предостави възможно най-пълни допълнителни данни за дадена стока доколкото това е възможно. Техническите параметри и външният вид на дадена стока могат да бъдат променяни от страна на производителя на стоката без предизвестие и да възникнат ситуации при които посочената на сайта текстова информация е непълна или недостоверна / изображенията не съответстват на външния вид. В такива случаи Собственикът ще актуализира данните за дадена стока, но не се ангажира със срокове за това и не носи отговорност за забавянето на тази процедура.

Собственикът не носи никаква отговорност за каквито и да било щети или пропуснати ползи причинени на Посетителя и свързани с ползването на информация за продуктови параметри от този сайт, включително ако е бил предупреден че такива последствия са възможни.

Политика за използване на "бисквитки" (cookie)

За правилното функциониране на сайта и подобряване на обслужването, онлайн магазина „www.shop.bioprogramme.bg“ използва „бисквитки“. Те са два вида: генерирани от платформата на онлайн магазина и генерирани от външни услуги, използвани от платформата на „www.shop.bioprogramme.bg“.

Научете повече от тук:  Политика за използване на "бисквитки" (cookie)

GDRP - Защита на лични данни

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (GDRP) относно защитата на личните данни въвежда още по-строги правила, които имаме готовност да приложим изцяло и да гарантираме неприкосновеността на Вашите лични данни.

Научете повече от тук:  GDRP - Защита на лични данни

Съхраняване и ползване на лична информация

Ние уважаваме неприкосновеността на Вашите лични данни.

Тази страница Ви информира за практиките ни при работа с лична информация на клиента, как тази информация се събира и използва.

Ние събираме и използваме лична информация с цел по-добре да разберем Вашите потребности и да Ви обслужваме по-ефективно. В допълнение към информацията, която Вие сами предоставяте в различните форми, този сайт може да извлича данни за Вас посредством техники за автоматично събиране на данни (web beacons, cookies, вградени препратки и др.).

Информацията която събираме ни помага да Ви обслужваме по-качествено в различни ситуации, можем да я ползваме например за:

  • да Ви помагаме при извършването на транзакция / поръчка;
  • да комуникираме с Вас по теми свързани с нашите продукти и услуги;
  • да Ви информираме за нови продукти, услуги, промоции;
  • да Ви правим персонални промоционални оферти;
  • да избираме съдържание насочено към Вас;

Ние работим усилено за да заслужим и задържим Вашето доверие, и за да защитим Вашите лични данни съгласно изискванията на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Във връзка с това бихме желали да Ви уверим, че ние никога няма да дадем или продадем Ваша лична информация на трети лица за каквито и да било цели несъвместими с разпоредбите на закона.

Допълнителна информация

Биопрограма ЕАД поддържа и притежава собствеността върху сайта http://shop.bioprogramme.bg от територията и съгласно нормативната уредба на Република България.

Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия (чл. 4), Биопрограма ЕАД предоставя информация за дружеството, както следва:

БИОПРОГРАМА ЕАД

Административен Адрес:
с. Доброславци 1247
общ. Нови Искър, София

Телефон:
тел.: (02) 933 39 55

Банкова сметка:
Банка: ПроКредит Банк
IBAN: BG10PRCB92301029315617
BIC: PRCB9230

Промяна на условията за ползване

Настоящите условия за ползване могат да бъдат променяни от Биопрограма ЕАД по всяко време и без да е необходимо да се информират посетителите. Датата на последната промяна се отбелязва в края на тази страница. Биопрограма ЕАД съветва посетителите на сайта регулярно да посещават и прочитат настоящата страница, тъй като тя може да ги касае пряко.

Последна редакция:  27.12.2019 год.